Projekt-Pol - cookies
Projekt-Pol - cookies
Projekt-Pol - cookies
Projekt-Pol - cookies

Pliki cookies

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Zawierają najczęœciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Cookies używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwoœć póŸniejszego ulepszania struktury i zawartoœci Witryny.

Przeglądarki internetowe domyœlnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług œwiadczonych za poœrednictwem strony internetowej. Poniżej przedstawione są linki do opisanych przez producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:

- w przeglądarce Chrome

- w przeglądarce Firefox

- w przeglądarce Internet Explorer

- w przeglądarce Opera

- w przeglądarce Safari
[↑] Powrót do początku strony.

[←] Powrót do porzedniej stronyProjekt-Pol - cookies