Projekt-Pol - Programy UE
Projekt-Pol - Programy UE
Projekt-Pol - Programy UE
Projekt-Pol - Programy UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Unowocześnienie technologii produkcyjnej oraz poszerzenie oferty
PUH Projekt-Pol w wyniku wdrożenia innowacyjnej wycinarki laserowej


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROJEKT-POL" Barbara Gazy


wartość projektu: 1 534 308,60 zł wartość dofinansowania: 745 523,06 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
[↑] Powrót do początku strony.

[←] Powrót do porzedniej stronyProjekt-Pol - Programy UE